kielse vest

De voormalige officierswoningen aan de Kielsevest werden omgevormd tot een unieke locatie voor kunstenaarsresidenties en ateliers voor locale antwerpse kunstenaars. Door enkele kleine ingrepen, en nieuwe ruimtelijke verbindingen werden de gebouwen aangepast aan de nieuwe noden van de gebruikers. Zes woon – en werkruimtes, een collectieve werkplaats voor STRT Kit, een bureau, keuken, sanitaire voorzieningen, een kleine projectruimte, en tentoonstellingsruimte. Het ganse
bouwproces werd uitgevoerd door vrijwilligers en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Als architect werd het daarom noodzakelijk bijna dag en nacht op de werf aanwezig te zijn en zelf mee tot uitvoering over te gaan, waardoor een zeer uitzonderlijke kruisbestuiving tussen architect- aannemer-vrijwilliger ontstaat. De voormalige officierswoningen werden rond 1900 gebouwd en lagen in een militaire zone die behoorde tot de Brialmontomwalling. Tot op vandaag vormen ze de grens tussen de Singel en de Brederodewijk. Wat problemen schept in de zoektocht naar architecturale identiteit, en inpassing in het stedelijk weefsel. Een snelle afwisseling van bewoners, met ruig kraakwerk tot gevolg. De architectuur ‘an sich’ blijft overeind, maar bouwmaterialen leiden sterk. Dit leidde ons tot het thema entropy als leidraad doorheen de verbouwing. Sporen van verval worden op vele plekken getoond/geëxposeerd, en tonen op een subtiele manier de schoonheid van deze teloorgang, en veelheid van gebruik.

Former officer houses at the ‘Kielse vest’ were transformed to a unique location for artist residencies and local artists from Antwerp. Only a few small interventions, connecting severel spaces, allowed us to adapt the buildings for its new users. Six live and work units, a collective workplace for STRTkit, an office, kitchen, sanitary, small workshops and an exhibition space. This whole building proces was executed by volunteers and people with a bigger distance to the labor market. Operating as an architect in this project, it was almost necessary to be on the building site day and night, creating an extraordinary cross-pollination between architect-constructor and client. The officershouses where built in 1900 in a military zone, part of the brialmont-rampart. Until today it forms the border between ‘de singel’ and a residential district. Thereby the buildings have difficulties in search for their identity. Loads of inhabitants passed, and the latest where quite rough squatters. The architecture stays strong, but the building materials suffer a lot. Therefore we decided to work with the theme entropy, showing/exposing
this deterioration layer after layer.
Opdrachtgever: studio start, AIR Antwerpen.
Built; Atelier Scheldeman, Volunteers, Wotepa, Weerwerk, Studio Start, Air, Extra Verde  
Design; Atelier Scheldeman
Foto’s; Marie Van Den Bosch