vertical gardenDoor kleiner wordende buitenruimtes in de stad is een verticale tuin een gewezen oplossing. Zowel voor eigen groenbeleving als voor de biodiversiteit in steden. Het gebruik van wapeningsnetten is een rechtstreekse verwijzing naar een dagdagelijks gehanteerd voorwerp uit de bouwwereld, en biedt tal van voordelen. Ze fungeren voornamelijk als klimrekken voor klimplanten, maar kunnen in tussentijd gebruikt worden voor het ophangen van potten.


Vertical garden a conceptual way to close your facade. This construction is being made for an architect and his family. Because outside spaces are growing smaller in urban environments, vertical gardens are a nice solution to omtimize every inch. Both for your own ‘green feeling’ and to enlarge biodiversity. The ‘concrete reinforcement nets’ are a well known object in the building world and remind the owner in a subtile way to his job. Using them creates a nice climbing frame for several plants, but are also usefull to hang some puts during the growth process. Now still black and white, colourfull images coming soon !

Design; Bardt Lambrecht
Built; Atelier Scheldeman, Extra Verde