ontwerp en uitvoering van architecturale constructies

atelier scheldeman focust op een praktijkgerichte sculpturale architectuur waarbij ontwerpen en uitvoeren steeds samensmelten. Anders dan bij een conventioneel architectuurproces, waarbij de ontwerper ontwerpt en de bouwer bouwt, worden hier ontwerp en constructie steeds samengebracht tot een collaboratief proces op de bouwplaats.

Deze bouwplaats wordt zo niet langer een abstract gegeven waar het ontwerp tegen realiteit aanbotst, maar eerder een context waarbinnen het project verrijkt wordt door onverwachte opportuniteiten op de werf. Door de ‘permanente’ aanwezigheid van ‘ontwerper-bouwer’ worden bouwprocessen gestroomlijnd en worden nieuwe dynamieken gegenereerd. Deze synergie resulteert in collectief werk.

Deze nauwe humane betrokkenheid wordt graag doorgetrokken in materiaalgebruik om tot een duurzaam proces te komen. Door de praktijkgerichte aanpak wordt een constructieve intelligentie opnieuw bij de architect gebracht. Er kan slimmer worden ontworpen en sneller geanticipeerd worden. Dankzij een ‘low-tech’ benadering worden technische details eenvoudiger en dus ook toegankelijker. Deze simpliciteit vereenvoudigt vervolgens materiaalkeuzes. Lokale bouwmaterialen en bouwkunsten kunnen weer op de voorgrond treden. Logische en zichtbare bouwmethodes lenen zich daarenboven perfect tot het hergebruiken van bouwmaterialen in zowel opbouw als afbraak.


Elk project, steeds een verhaal op zich, wordt vastgelegd in boekvorm.