rope pavillion

Malta fungeert al eeuwenlang als verbinding tussen Europa en Afrika. Van oudsher wordt dit eiland in de middellandse zee als laatste tussenstop gebruikt. Niet verwonderlijk dat het geclaimd en versterkt werd door vele grootmachten. Geïnspireerd door de maritieme omgeving, werd de vorm van ‘het zeil’ geherinterpreteerd. De herinterpretatie uit zich in vorm en materiaalgebruik. Het gebruik van touw linkt dit paviljoen met het zeilverleden. Evenals op een zeilboot vereiste de bouw van dit werk een zeer verfijnde coördinatie. De constructie werd workshopmatig uitgevoerd, in samenwerking met Rémi Buscot en 10 deelnemers. Het paviljoen schept een uitzonderlijke architecturale ervaring. Overdag creëren zon en wind een prachtig schaduw-effect, en kijkt men uit op het omliggende water en zeilschepen. ‘s Nachts, wanneer de structuur wordt opgelicht, ontstaat een magisch, bijna bovennatuurlijk effect, zichtbaar vanuit de stad en de haven.


Malta functions for centuries as a connection between Europe and Africa. Sailors use it a last stop before arriving at the promise land. Not surprising that it was claimed and reinforced by many big empires. We had the chance to build in the old bastions. Inspired by the marine environment, this pavillion reinterpretates the form of a sail. This reinterpretation occurs in the form but also with the material. As on a boat, the construction of this pavillion required a sophisticated cooördination. During a 2 week- workshop, together with Rémi Buscot and 10 participants the constrction was being build. The pavillion creates an extraordinary architectural experience. Sun and wind create a marvelous shadow effect during the day. In the night, when the pavillion is lighten, an almost magical, supernatural effect arises, visible from the city and the harbour.Wedstrijd; EASA Malta 2015
Design; Rémi Buscot, Atelier Scheldeman
Built; Rémi Buscot, Atelier Scheldeman, Easa Participants
Foto’s; Rémi Buscot